www.KursOperatoraHDS.pl

Kurs OPERATORA HDS

KURSY OPERATORA HDS CAŁA POLSKA

                    REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZUJĘ W SERWISIE WWW.KURSOPERATORAHDS.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Operatorem serwisu jest Interprom Michał Papis z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, NIP: 799 181 38 47, Regon 140277121.
2. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników serwisu podczas używania formularza kontaktowego, adresu poczty elektronicznej lub kontaktu telefonicznego itp.
3. Dane podawane dobrowolnie przez użytkowników serwisu są używane w procesie realizacji potrzeb użytkowników serwisu.

I. REGULAMIN

1. Celem serwisu Internetowego jest nawiązanie kontaktu z potencjalnym kontrahentem.
2. Nawiązanie kontaktu z potencjalnym kontrahentem jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną poprzez adres e-mail lub formularz kontaktowy, jeżeli takie zostały zamieszczone w niniejszym serwisie Internetowym. Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego nie są zapisywane w bazie danych serwisu, a są jedynie za pośrednictwem formularza automatycznie przekazywane na pocztę e-mail użytkownika serwisu.
3. Potencjalny kontrahent nawiązać kontakt może również poprzez osobiste wstawienie się w siedzibie użytkownika serwisu.
4. Serwis Internetowy nie jest wyposażony w mechanizmy sprzedaży Internetowej, a tym samym nie posiada możliwości zbierania danych osobowych, które to byłyby zapisywane w bazie danych Serwisu.

II. POLITYKA PRYWATNOŚCI
JAKIE DANE ZBIERAMY?

1. Dane zbierane automatycznie
Podczas Państwa wizyty w naszym serwisie internetowym, automatycznie zbierane mogą być dane dotyczące Państwa wizyty w serwisie, np. Adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony dostępne w ramach serwisu. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z operatorem.
2. Dane zbierane, podczas kontaktu z nami
Dane podawane podczas kontaktu z nami za pomocą serwisu Internetowego, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazują nam Państwo dobrowolnie, które mogą być niezbędne do skontaktowania się z Państwem w sprawie Państwa zapytania lub w sprawie ewentualnych zamówień i reklamacji.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE?
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a naszym serwisem będą wykorzystane w celu odpowiedzi na Państwa zapytania jak również mogą zostać użyte do marketingu własnych usług lub produktów.
W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W JAKI SPOSÓB BĘDZIEMY SIĘ Z PAŃSTWEM KONTAKTOWAĆ?
Możecie Państwo otrzymać od nas e-maile dotyczący Państwa zgłoszenia a także inne niezapowiedziane informacje. Przez niezapowiedziane informacje należy rozumieć wiadomości dotyczące usług i produktów oferowanych przez nas. Wiadomości są filtrowane, w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich ilość i wysyłane są sporadyczne.

W JAKI SPOSÓB MOGĄ POINFORMOWAĆ NAS PAŃSTWO O ZMIANIE DANYCH?
W każdej chwili może Państwo nas poinformować o zmianie danych osobowych. Możesz również usunąć swoje dane osobowe z systemu firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana i usunięcie danych odbywa się poprzez przesłanie e-maila na adres naszego Administratora danych osobowych z dyspozycją. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić, ani usunąć przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

III. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Nasz serwis Internetowy może wykorzystywać pliki cookies niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu oraz do zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z serwisu.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
d) serwis może wykorzystywać cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (Administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

2. W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
f) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

IV. INFORMACJE W ZWIĄZKU Z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Interprom Michał Papis z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, NIP: 799 181 38 47, Regon 140277121. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Michał Papis – Właściciel firmy, kontakt e-mail pod adresem: michal.papis@interprom.pl, tel. 502 620 705.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:

a) realizowania i wykonania zawartej z Państwem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Państwem umowy,
b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

4. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

• dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• oraz przenoszenia danych.

5. Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy lub usługi.
W stosunku do Państwa mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu własnych usług lub produktów.

ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w tym serwisie. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt telefoniczny, skorzystanie z formularza kontaktowego lub z poczty elektronicznej.Pozycjonowanie firmy w Internecie Warszawa