www.KursOperatoraHDS.pl

Kurs OPERATORA HDS

KURSY OPERATORA HDS CAŁA POLSKA

KTO MOŹE WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE NA OPERATORA HDS

Kursy na operatora HDS organizowane są w każdym ośrodku szkolenia kierowców jak i niekiedy przez UDT, czyli Urzędy Dozoru Technicznego. To ten urząd odpowiada za egzaminowanie przyszłych operatorów, którzy do uzyskania uprawnień na czas dożywotni, muszą najpierw przebrnąć przez egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Jego koszty są stosunkowo niewielkie w porównaniu chociażby do kursu na prawo jazdy, a korzyści finansowe wynikające z posiadania dodatkowych uprawnień dla pracownika mogą być bardzo wysokie.

Dlatego zainteresowanie kursami na operatora HDS rośnie, a ograniczenia są minimalne.

Udział w kursie wziąć może:

  • każda osoba z wykształceniem podstawowym
  • ukończonymi osiemnastoma latami
  • bez przeciwwskazań medycznych.

Wystarczy więc być pełnoletnią osobą posiadającą dowód osobisty, aby do takiego kursu przystąpić, ponieważ obowiązek szkolny wynikający z ustawy teoretycznie skazuje każdego osiemnastolatka na ukończenie szkoły w takim zakresie. Sam kurs obejmuje oczywiście także tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo konieczne jest podczas zapisywania się na kurs posiadanie stosownego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do operowania dźwigiem i żurawiem HDS. Zajmują się tym oczywiście wskazane ośrodki medycyny pracy uprawnione do wystawiania zaświadczeń tego typu. Raz uzyskana licencja operatora jest ważna dożywotnio. 

Oferujemy przeszkolenie zarówno w zakresie teoretycznym jak i praktycznym, uwzględniającym wszystkie aktualne wymagania stawiane przed egzaminowanymi kursantami. Znajomość procedur obowiązujących podczas egzaminu teoretycznego w Urzędzie Dozoru Technicznego pozwala naszym instruktorom i pracownikom odpowiednio przygotować kursantów do wszystkich wyzwań, jakie czekają na przyszłego operatora HDS. Głównym wyróżnikiem naszej oferty jest szerokie zaplecze sprzętowe – posiadamy różne modele żurawi hydraulicznych oraz przenośnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować kursanta pod względem umiejętności oraz doświadczenia czy planowanego profilu przyszłego zatrudnienia do określonego dźwigu HDS.


Pozycjonowanie firmy w Internecie Warszawa